Legenden om den Kinesiska Zodiaken


Ingen vet med säkerhet hur det kinesiska horoskopet kom till, men inte oväntat finns det en legend om dess tillkomst. En legend som är mycket charmig, även om den knappast är vetenskapligt trovärdig.

Första gången man började använda zodiaken i Kina var år 2637 före Kristus. Det var Kejsare Shi Huang Ti som då instiftade detta. Astrologitron var stark och så var även tron på Buddha. Således fick dessa ligga till grund för den nya tideräkningen. 

Enligt Buddistiskt tro gick det till så här när åren fick sina djur tecken:När Buddha skulle lämna detta jordeliv kallade han alla jordens djur till sig en sista gång. Av jordens alla djur kom det bara 12. För att hedra dessa fick de namnge åren efter den ordning som de kommit. Då råttan kommit först blev första året råttans år följt av, oxen, tigern, haren, draken, ormen, hästen, geten, apan, tuppen, hunden och sist grisen.

Till skillnad från den västerländska astrologin, som bygger på solens och stjärnornas rörelse, använder sig kineserna av måncykeln. Varje måncykel består av tolv månader, plus en extra månad var trettonde cykel, vilket innebär att det kinesiska nyåret aldrig infaller på samma dag.

En cykel är på 60 år. Dessa 60 år är indelade i 5 st. 12 års perioder. Varje år har förutom sitt djurtecken även ett element kopplat till sig. Dessa element är metall, vatten, eld, jord samt trä. Förutom att du har ett djurtecken har du då även ett element.


© 2019 | alltomallting.se|All rights Reserved Privacy Policy