Om det kinesiska horoskopet


Det kinesiska horoskopet skall mer betraktas som en sorts guide till ett filosofiskt tänkande och har därför lite andra grundtankar än det västerländska. Det skiljer sig gentemot västvärldens traditionella horoskop, på så sätt att det är mer naturalistiskt och antar formen av ett allomfattande system av uppfattningar, som berör kroppen såväl som himlakroppar och andra fenomen.

Bland dessa fenomen kan nämnas yin och yang, himmelska palats och månens boningar, det kinesiska horoskopet är världens äldsta kända spådomsform. Redan under Shang-dynastin (1500-1100 f.Kr.) nedtecknades spådomar, och redan då var det grundat på att de flesta ting i tillvaron återkommer cykliskt. Som exempel på detta kan nämnas de Tolv Grenarna, som idag benämns de tolv djuren.


© 2019 | alltomallting.se|All rights Reserved Privacy Policy