Tarot


Tarotkort - stora arkanan


22 kort

Bilderna i den "STORA ARKANAN" har sin motsvarighet i det hebreiska alfabetets 22 bokstäver och representerar de arketypiska krafter som råder över människorna.

Man brukar säga att de 22 korten i den stora arkanan är avbildningar av de symboler som en gång i tiden placerades i Memfistemplet till Gudarnas ära. Genom att betrakta dessa bilder på ett meditativt sätt vann människorna tillträde till sig själva, till den innersta kärnan av av sitt väsen, till sitt egentliga jag.

Därigenom förenades de med de kosmiska krafterna och lärde sig att använda dessa och låta dem verka för sig. Även vårt undermedvetna talar i bilder och kan nås och påverkas genom symboliska bildframställningar. Genom symboler på tarotkorten kontaktas det undermedvetna, det öppnar sig för den som frågar och ger svar på mycket och viktigt - men bara om frågorna frågas precist.

Tarotleken nedan heter "Londa tarot".Dåren

Bekymmerslös vandrar han sin väg med sitt lilla knyte, lätt till sinnes oförutsägbar och obetänksam. Kortet varnar för lättsinne och sorglöshet.

Rättvänt: Avundsvärt! Med barnets öppna sinne kommer du långt. Alla svårigheter kommer att upplösas i intet, Glöm alla tvivel och ta saker lite lättare. Men överdriv inte!
Omvänt: Se till att du inte går spänt och sammanbitet till väga. Avstå från juridiska processer, du skulle bara förlora. Sätt inte dina mål för högt den närmaste tiden och försök inte tvinga fram något. Var inte rädd - du förlorar ingenting. Försiktighet i affärer tillråds.


Magikern

Magikern behärskar världen och känner till dess hemligheter. Hans färdigheter är obegränsade precis som den liggande åttan vid hans huvud visar. Han är fylld av stor viljestyrka och drivkraft. Överdriven fåfänga kan vara till skada.

Rättvänt: Du har länge velat ägna dig åt en speciell uppgift. Nu är ögonblicket inne att omsätta planen i handling. Speciella framgångar på det kreativa området medför det stora genombrottet.

Omvänt: Du måste sluta vara rädd och alltför anspråkslös och bli bättre än förut på att erkänna dina talanger. Lyssna inte så mycket på andra, då blir du aldrig självmedveten.


Översteprästinnan

Den kvinnliga motpolen till magikern skyddar mot negativt inflytande och förmedlar intuitivt vetande. Hon råder till eftertänksamhet och till ett långsammare tempo. I sitt knä håller hon Kunskapens bok som hon ibland ger inblickar i.

Rättvänt: Om du väl har bestämt dig för en viss sak kommer du att lyckas med den. Vänner och välmenade människor kommer att stå dig bi och hjälpa dig med råd och dåd. En del situationer ordnar sig av sig själva.

Omvänt: Du får inte överskatta dig själv. Det skulle inte skada om du hade en mer realistisk inställning. Informera dig väl om du vill inleda en ny relation.


Kejsarinnan

Hon är hjärtats dam som står förtillväxt och överflöd och förkroppsligar fruktbarheten. Hon beskyddar och bevarar mot all oförrätt och uppenbarar det som är dolt i framtiden.

Rättvänt: Kejsarinnan utlovar positiv utveckling vid affärer och all slags handel. Konstnärliga arbeten vinner stort gehör och kan öppna vägen till en helt ny karriär.

Omvänt: Akta dig för intriger. I din närmaste omgivning finns en person som inte vill dig väl. Behåll dina problem, sorger och bekymmer för dig själv. Man vill utnyttja dig vilket kommer att bli till nackdel för dig.


Kejsaren

Kejsaren har stor förmåga att genomdriva det han vill. Han är mycket verklighetsförankrad och omsätter genast alla planer i handling. Om det är en man som väljer detta kort betyder det framgång i arbete. Är det en kvinna som dragit kortet betyder det kärlek och lycka.

Rättvänt: Låt dig inte förvillas om det skulle förekomma små misslyckanden. Det är snart glömt när det handlar om verkligt stora saker. Du kommer att kunna notera stora framgångar under förutsättning att du skapat en lämplig grund för det.

Omvänt: Ta hänsyn till dina medmänniskor så att du inte blir isolerad. Koncentrera dig på din livsuppgift och splittra dig inte.


Översteprästen

Översteprästen representerar förtroende, vishet och goda råd. Han symboliserar auktoritetspersoner eller instutioner och den som den frågande gärna umgås med eller vill samarbeta med.

Rättvänt: Du får nya insikter. Men du måste engagera dig helt och fullt. Bevara jämvikten mellan inre strävan och yttre plikter.

Omvänt: Att förlita sig på någon alltför okritiskt kan leda till stor skada. Du får inte låta dina personliga övertygelser bli alltför kategoriska. Stå inte och stampa på samma fläck utan gå framåt rakt och målmedvetet för att kunna förverkliga dina idéer.


De älskande

Adam och Eva har ätit av den förbjudna frukten och drivs nu ut ur paradiset av den mäktiga ängeln.

Rättvänt: Något nytt kommer att ta sin början, något som för ögonblicket ännu fyller dig med ängslan. Till en början kan det göra ont att vara tvungen att ta avsked av något. Detta steg är dock nödvändigt. Det lyckas bättre ju mer beslutsamt du handlar.

Omvänt: Sluta upp med att hela tiden inbilla dig att du bär skulden. Du måste absolut stryka ett streck över det som varit, annars förstör du på allvar de kommande månaderna för dig själv. Se framtiden an med tillförsikt, ty endast den bestämmer ditt fortsatta liv.


Vagnen

En god och en ond sfinx försöker att dra ödets vagn i olika riktningar. Men en stark vilja styr den. Vagnen kommer under alla förhållanden att nå sitt mål.

Rättvänt: En alldeles speciell framgång väntar dig, en lång kontrovers avslutas framgångsrikt. Du vet vad du vill och låter dig inte förledas av plötsliga infall och nycker. Rikningen är den rätta. Var dig själv trogen.

Omvänt: Låt dig inte gripas av tvivel nu igen! Men se ändå till att önskningar och behov inte hela tiden blir undertryckta och förträngda.


Rättvisan

En krönt kvinna håller ett svärd i handen. Kortet utlovar stabila förhållanden. Det är symbolen för uppståndelsen, frälsningen och det godas seger.

Rättvänt: Följderna av tidigare tankar och gärningar blir synliga. Tänk efter om du gör allt rätt. Dina medmänniskor behandlar dig i överensstämmelse därmed. Nu blir de större sammanhangen tydliga för dig.

Omvänt: Alltför stor egoism är farlig. Din blick grumlas av fördomar. Om du fortsätter att framhärda i att göra fel inträffar ett missöde.


Eremiten

Den vise mannen har lämnat världen bakom sig men tjänar samtidigt som dess vägvisare. Likt en fyr visar han på de faror som du måste akta dig för.

Rättvänt: Under det nya året har du ett viktigt uppdrag att utföra . Man är i trängande behov av dig - och det kan faktiskt väcka en viss rädsla. Oroa dig inte, du kommer att växa med uppgiften.

Omvänt: Du vet mycket väl att du någon gång behöver få distans till din nuvarande omgivning. Du måste ta reda på vem du är och vart du är på väg. Öppna dig själv lite mer, du är för världsfrånvänd.


Lyckohjulet

Goda och onda krafter snurrar på hjulet. Än är man uppe, än nere. Men vad som än händer vakar de mäktigaste änglarna över alltsammans.

Rättvänt: Bered dig på grundläggande förändringar de närmaste månaderna. Dessa förändringar kan först verka dåliga. Men när allt kommer omkring är de för ditt bästa. Du vinner, och vid årets slut är allt betydligt bättre.

Omvänt: Du måste sluta upp med att hela tiden bara söka fel hos andra. Styr ditt öde och låt det inte längre vara avhängigt av andras välvilja. Det är endast du själv som kan skapa ditt öde och forma det på ett positivt sätt.


Styrkan

En kvinna som tämjer ett lejon utlovar självförtroende, mod, handlingskraft och hälsa. Kortet symboliserar möjligheten att lösgöra sig från gamla ting och ta itu med nya uppgifter på ett framgångsrikt sätt.

Rättvänt: De nya krafterna är ännu inte riktigt tämjda. Bli alltså inte övermodig. I sista minuten kommer det att dyka upp en mycket positiv lösning för dig, en lösning som du kan se an med tillförsikt.

Omvänt: Missbruka inte ditt inflytande. Akta dig för stridigheter och vredesutbrott. Du uppnår ingenting med sådant. Var försiktig med obetänksamma handlingar och oförsiktiga yttranden.


Den hängde

Ibland är det nödvändigt att betrakta den egna situationen ur en helt ny synvinkel. Det behöver inte vända upp och ner på allt. En vaken blick hjälper dig att analysera din nuvarande situation och gör dig uppmärlsam på alternativ.

Rättvänt: Du kan vara säker på att du inom kort kan ta dig ur en mycket trasslig situation, och sedan ser allt genast mycket ljusare ut igen. Våga ha originella idéer.

Omvänt: Var inte alltför gnällig, men inte heller alltför självuppoffrande. Sätt inte på dig någon helgongloria utan var realistisk och stanna kvar på jorden.


Döden

Liemannen varslar om förändringar. Någonting kommer att avslutas. Någonting är över och något nytt är i sikte. Livet förändras, och nya möjligheter öppnar sig för dig.

Rättvänt: Var förtröstansfull. Förändringar är nödvändiga. En ny början är alltid bra och den får nya krafter att uppstå. Men det sker inte alltid utan ängslan och tvivel. Övervinn dig själv och ta medvetet itu med nya saker.

Omvänt: Förluster hotar, avsked eller förändring förestår. I en relation kan detta betyda skilsmässa. Håll inte alltför hårt fast vid gamla vanor.


Måttligheten

En ängel står med ena foten i vatten och den andra på land - och häller vatten från en kalk till en annan. Livet förlöper lugnt och fridfullt. Detta kort symboliserar det rätt avvägda och uppmanar aktivt till att upprätta den inre balansen

Rättvänt: Du vet vad du vill och kan. Du måste bara ha tålamod att kunna vänta tills din tid är inne. Du kommer att märka när det dags. Svårigheter avhjälps genom kontrollerat handlande.

Omvänt: Oroliga tider väntar dig. Bli inte missnöjd. Ta itu med nya saker med allra största försiktighet. Gå inte till ytterligheter.


Djävulen

Djävulen symboliserar det onda och varnar för överdrivna lidelser. Akta dig för beroende, för överdriven njutningslystnad och för självdestruktivitet.

Rättvänt: Det är risk för att du lurar dig själv. Akta dig för sexuella utsvävningar och relationer som växlar mellan blint hat och kärlek.

Omvänt: Nya energier byggs upp. Det finns ingenting som du inte lyckas med nu. Akta dig för människor som lovar för mycket. Risken för att du ska bli besviken är särskilt stor nu.


Tornet

Blixten slår ner, en verklig mardrömsbild som ofta förekommer i verkligheten.

Rättvänt: Du kommer att lyckas med att bryta upp ur ett livlöst förhållande och börja med något nytt. Detta uppbrott kan till en början vara förbundet med en bitter skilsmässa. Ägodelar är inte allt. Det finns det som är av större värde! I kärlek blir det dags för nya impulser.

Omvänt: Du måste bli av med rädslan att du helt plötsligt skulle kunna förlora allt du uppnått. Det är viktigt eftersom rädslan annars skulle kunna göra dig sjuk. Försök att ha lite befriande distans! Öva dig i tålamod och tystlåtenhet.


Stjärnan

Den strålande stjärnan omgiven av sju mindre stjärnor garanterar lycka och fruktbarhet. Den vackra flickan tömmer sina krus över land och vatten. Ett bra kort som utlovar många möjligheter.

Rättvänt: En fas med ovanliga framgångar väntar dig. Du kommer att finna en ny kärlek och kanske till och med bilda familj. Dina önskningar går i uppfyllelse - ännu snabbare och bättre än du tänkt. Du tycker att livet är riktigt roligt igen, det blir mer harmoniskt och lyckligt.

Omvänt: Du borde våga ägna dig mer åt drömmerier och ditt känsloliv, annars blir ditt liv för fantasilöst och tråkigt. Fundera ut nya önskningar.


Månen

Månen, symbol för själen, förkroppsligar natten och mörkrets makter. Var försiktig men lugn.

Rättvänt: Lägg förnuftet åt sidan lite grann och låt din intuition leda dig. Har du fiender? Var vaksam! Gå till botten med problemen.

Omvänt: Akta dig för självbedrägeri! Falska förhoppningar kan snabbt följas av besvikelser. Din oberäknelighet gör dig inte särskilt tillförlitlig i andras ögon. Du måste närma dig din partner. ta dig i akt för grova fel.


Solen

Solen ger lycka, tillfredsställelse och framgång, den förkroppsligar dagen och ljusets makt.

Rättvänt: Du har soliga dagar framför dig: lycka i kärlek, i arbetet, i vardagen. Om du sysslar med skapande verksamhet är framgången säker. Du har nu en god blick för livets vackra sidor. Njut obesvärat av dem och låt solens kraft fylla dig.

Omvänt: Allt går visserligen inte så lätt som du skulle vilja, men några stora problem eller hinder är inte i sikte. Använd dina talanger på ett meningsfullt sätt och dra nytta av dem.


Domen

De döda reser sig ur sina gravar i väntan på den sista, yttersta domen.

Rättvänt: Du har ett år av stora beslut framför dig. Och ingen kan hjälpa dig med dem. Det är mycket möjligt att ditt liv förändras från grunden under de närmaste månaderna. Självklart till det bästa! En relation som är avslutad för länge sedan kan plötsligt vakna till liv igen.

Omvänt: Försök inte gå mot strömmen eller ta kritik alltför personligt och bemästra din oppositionslusta, annars hamnar du snabbt utanför. Acceptera det som är nytt! Det skulle kunna bli aktuellt med en skilsmässa! Hindra ansatserna till det!


Världen

Världen är ett av de bästa korten i leken.

Rättvänt: Världen ligger för dina fötter, din framgång är tryggad. Målet för dina önskningar är nått. Det kan hända att du byter vistelseort. Kärleken står högt i kurs. Från denna utgångspunkt kan du se framtiden an med styrka, tillförsikt och självförtroende och rikta in dig på nya mål.

Omvänt: Du får inte stagnera. Gör dig fri från din självpålagda lathetsboja och våga välja nya vägar. Det kommer att öppna nya perspektiv och få dig att längta efter den tid som ligger framför dig.


© 2019 | alltomallting.se|All rights Reserved Privacy Policy